บริการสนามซ้อมชิพและพัตต์ ฟรี
Practice area is free of charge

---------------------------------

*เปิดบริการทั้งกลางวันและกลางคืน
All day all night service

 

อัตราค่าบริการ ส่วนสนามกอล์ฟ
Golf course fees

------------------------------------------

* ลูกไดร์ฟ ถาดละ 30 บาท
Range golf balls: 30 THB / 40 balls

* กรีนฟี :
135 บาท / 9 หลุม , 270 บาท / 18 หลุม
Green fee rates :
135 THB/ 9 holes, 270 THB/ 18 holes

* บริการแคดดี้(ไม่รวมทิป) :
120 บาท / 9 หลุม, 240 บาท / 18 หลุม
Caddy fees(not include tips):
120 THB/ 9 holes, 240 THB/ 18 holes

* รถกอล์ฟ :
200 บาท / 9 หลุม, 400 บาท / 18 หลุม
Golf cart :
200 THB/ 9 holes, 400 THB/ 18 holes

* บริการให้เช่าไม้กอล์ฟยกชุด
(Full set clubs rental)
สำหรับไดร์ฟ 100 บาท/ วัน
100 ฿ /day for using in driving range area
สำหรับออกรอบ 300 บาท/ วัน
300 ฿ /day for using in golf course area