สถานที่จัดเลี้ยง
(Banquet and Meeting)

---------------------------------------------------

ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการจัดวางโต๊ะได้
(tables arrangement is up to design)

ห้องวีไอพีเล็ก(ความจุ 5-10 คน) >>
ชั่วโมงละ 140 บาท

VIP Banquet for 5-10 people
140 THB / hour

 

 

<< ห้องวีไอพีใหญ่(ความจุ 20-30 คน)
ชั่วโมงละ 300 บาท

VIP Banquet for 20-30 people
300 THB / hour

ศาลาจัดเลี้ยงภายนอก(Open-air) >>
ความจุ 80-120 คน
ไม่คิดค่าบริการรายชั่วโมง

Open-air Banquet (80-120 people)
Free of charge